На 10–11 май 2012 г. в Икономически университет – Варна

се проведе

Международна научна конференция

на тема

ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Организаторите благодарят на всички участници за задълбочените презентации, интересните дискусии и ползотворната атмосфера на конференцията.

Сборник доклади

UE-Varna