Организационен комитет:

Председател:
 • Доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научноизследователска дейност”
Членове:
 • Доц. д-р Слави Генов, декан на „Финансово-счетоводен факултет”
 • Доц. д-р Данчо Данчев, декан на „Стопански факултет”
 • Доц. д-р Марин Нешков, декан на факултет „Управление”
 • Доц. д-р Тодорка Атанасоа, декан на факултет „Информатика”
 • Доц. д-р Стоян Маринов, директор на Колеж по туризъм – Варна
 • Доц. д-р Светлозар Стефанов
 • Доц. д-р Теменуга Стойкова
 • Доц. д-р Мария Станимирова
 • Доц. д-р Юлиан Василев
Научен съвет:

Председател:
 • Доц. д-р. Веселин Хаджиев – зам. ректор „Научноизследователска дейност”
Членове:
 • Проф. д-р ик.н. Калю Донев
 • Проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов
 • Проф. д-р ик.н. Йордан Коев
 • Проф. д-р Светла Ракаджийска
 • Проф. д-р Зоя Младенова
 • Проф. д-р Стефан Вачков
 • Доц. д-р Румен Калчев