Контакти

Адрес за контакти:
  • гр. Варна, 9002
  • бул. "Княз Борис I" № 77
  • Икономически университет - Варна
  • отдел НИД, каб. 503
  • тел. 052 660 295, e-mail: nir@ue-varna.bg
Лица за контакти:
  • Ели Маринова, тел. 052 660 477
  • Жени Михайлова, тел. 052 660 295

Информация за конференцията ще намерите на адрес conference2012.ue-varna.bg.

 

UE-Varna